Paraxes do Baixo Miño

Primera exposición en solitario de J.C. Castro. O Rosal 2012